Βιομάζα για Ενέργεια - ένας χρήσιμος οδηγός - Modern Fuels

Βιομάζα για Ενέργεια – ένας χρήσιμος οδηγός

O Σύνδεσμος Ενέργειας της Δανίας (Danish Energy Association – DEA) είναι ένας εμπορικός και επαγγελματικός σύνδεσμος για τις ενεργειακές εταιρίες της Δανίας, ο οποίος διοικείται και χρηματοδοτείται από τα εταιρικά μέλη του. Εξέχουσα θέση ανάμεσα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβάλλει και υποστηρίζει ο DEA για την κάλυψη των ηλεκτρικών, θερμικών και ψυκτικών αναγκών βιομηχανιών, εμπορικών επιχειρήσεων, δημοσίων κτηρίων και νοικοκυριών κατέχει η αειφόρος βιομάζα. Για να πληροφορηθείτε την εφαρμογή της βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας της Δανίας και να προβείτε σε χρήσιμες αντιπαραβολές με την ελληνική πραγματικότητα, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο του DEA “Biomass for Energy” και κατεβάστε το αντίστοιχο ηλεκτρονικό φυλλάδιο (αγγλικά).

Biomass_For_Energy

No comments yet.

Leave a Reply