Βιομηχανική Επίσκεψη - Modern Fuels

Βιομηχανική Επίσκεψη

 Μέσα στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων “Ανοιχτή Ημέρα για Νέους Επαγγελματίες”, η οποία διοργανώνεται από τη Modern Fuels, απευθύνεται σε σπουδαστές και νέους επαγγελματίες και αποσκοπεί στην εξοικείωσή τους με τις ορθές πρακτικές αξιοποίησης βιομάζας, πραγματοποιήθηκε στις 29.11.2013 επίσκεψη Τεχνιτών Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνιτών Καυσίμου Αερίου της Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Τρίπολης στο εργοστάσιο παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων της Modern Fuels. Κατά το πρώτο σκέλος της επίσκεψης, στελέχη και υπεύθυνοι παραγωγής της εταιρείας παρουσίασαν τα προϊόντα στερεών βιοκαυσίμων (πέλλετ ξύλου, ξυλομπρικέτες, βιοκάρβουνο) της Modern Fuels, καθώς και τις συσκευές καύσης πέλλετ και βιομάζας (πολυκαυστήρες, λέβητες μικρού μεγέθους, σόμπες-καλοριφέρ, σόμπες αέρα, ενεργειακά τζάκια και σόμπες-λέβητες διπλού καυσίμου) της εταιρείας Moretti Camini, με την οποία η Modern Fuels διατηρεί εμπορική συνεργασία. Στο δεύτερο σκέλος της επίσκεψης, οι μαθητευόμενοι τεχνίτες περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις παραγωγής και παρακολούθησαν στην πράξη τη ροή παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την αποθήκευση των ετοίμων προϊόντων.

No comments yet.

Leave a Reply