Εταιρικό ΠροφίλCompany Profile - Modern Fuels

Εταιρικό Προφίλ

«MΟDERN FUELS» από την εταιρεία ΗΛ.ΜΗ.ΕΡΓ. ΕΠΕ:
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η εταιρεία ΗΛ.ΜΗ.ΕΡΓ. ΕΠΕ δραστηριοποιείται από το 1985 στους τομείς μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών έργων με εφαρμογές σε κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανίες. Τα στελέχη της εταιρείας έχουν ασχοληθεί παράλληλα κατά το παρελθόν με ερευνητικά θέματα σχετικά με εφαρμογές βιομάζας σε συνεργασία με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (π.χ. ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών όπως μίσχανθος, συστήματα καύσης βιομάζας για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, ξηραντήρια βιομάζας και άλλες εφαρμογές).

Από το 2007 η εταιρεία ενεργοποιείται πλέον αποκλειστικά στον τομέα παραγωγής και αξιοποίησης στερεών βιοκαυσίμων και προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις για μηχανήματα και γραμμές επεξεργασίας βιομάζας από δασικά και γεωργικά κατάλοιπα και υποπροϊόντα (π.χ. συσκευές ιδιοπαραγωγής και γραμμές επαγγελματικής παραγωγής pellets, κλιβάνους ανθρακοποίησης για κάρβουνο, καυστήρες αεριοποίησης βιομάζας προς αντικατάσταση καυστήρων συμβατικών καυσίμων, ξηραντήρια βιομάζας, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και συμπαραγωγής με αξιοποίηση βιομάζας).

Εξάλλου, η εταιρεία λειτουργεί ήδη από τη χειμερινή περίοδο 2011-12 ένα εργοστάσιο παραγωγής wood-pellets και agro-pellets, καθώς και μπρικετών ξυλοκάρβουνου από αξιοποίηση στερεής βιομάζας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Τρίπολη Αρκαδίας (εντός της Βιομηχανικής Περιοχής). Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί χρονικά την πρώτη σε λειτουργία μονάδα παραγωγή pellets στη Νότια Ελλάδα.

Η εταιρεία, εκτός από τα δικά της παραγόμενα στερεά βιοκαύσιμα, διαθέτει στην ελληνική αγορά μέσω συνεργασιών με αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού και συστήματα θέρμανσης βιομάζας οικιακής και μικροεπαγγελματικής εφαρμογής, όπως σόμπες νερού και αερόθερμες, καυστήρες-λέβητες pellets με δυνατότητα παραγωγής και ζεστού νερού χρήσης, αρτοκλίβανους με καύση pellets και μαγειρικές συσκευές με αεριοποίηση βιομάζας.

Τα προϊόντα της εταιρείας σχετικά με τις εφαρμογές αξιοποίησης βιομάζας  διατίθενται στην ελληνική αγορά με τη διακριτική ονομασία «MODERN FUELS».

Παραγωγή Στερεών Βιοκαυσίμων ΒΙΠΕ Τρίπολης