Οικονομικά ΟφέληFinancial Benefits - Modern Fuels

Οικονομικά Οφέλη

Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση βιοκαυσίμων pellets για οικιακή, μικροεπαγγελματική και βιομηχανική χρήση είναι σημαντικά:

  • Άφθονη τοπική παροχή καυσίμου: Τα βιοκαύσιμα προσφέρονται από την τοπική αγροτική και δασική γη και μπορούν να στρέψουν πολλούς νέους αγρότες και υλοτόμους της υπαίθρου στον τομέα της οργανωμένης και αποδοτικής συγκέντρωσης βιομάζας με σύγχρονα μηχανικά μέσα, προσφέροντας έτσι μία σημαντική διέξοδο από την ανεργία.
  • Δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας: Εκτός από την τοπική ενασχόληση στον πρωτογενή τομέα (αγροτική παραγωγή ενεργειακών φυτών και καθαρισμούς δασών και περιαστικών αλσυλλίων), η αξιοποίηση της βιομάζας μπορεί σε βάθος χρόνου να δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία των βιοκαυσίμων, στις βιοτεχνίες κατασκευής καυστήρων και σομπών βιομάζας, σε νέους πιστοποιημένους εγκαταστάτες – θερμοϋδραυλικούς, σε εταιρίες διαχείρισης, μεταφοράς και αποθήκευσης βιοκαυσίμων, σε σταθμούς ηλεκτροπραγωγής και συμπαραγωγής θερμότητας-ηλεκτρισμού από βιομάζα.
  • Μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα: Η βιομάζα για την παραγωγή pellets αποτελεί μία τοπικά διαθέσιμη ενεργειακή λύση που ενισχύει την εθνική μας οικονομία και ασφάλεια και μειώνει την εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα και ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα που σχηματίστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια και τα οποία δεν ανανεώνονται.
  • Εξοικονόμηση πλέον του 50% σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης: Η χρήση συστημάτων καύσης βιοκαυσίμων και κυρίως pellets παρέχει εξοικονόμηση στο κόστος οικιακής θέρμανσης μέχρι και 50% σε σχέση με συμβατικά ορυκτά καύσιμα, ενώ η αρχική επένδυση απόκτησης ενός νέου συστήματος καύσης βιομάζας μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε δύο (2) μόλις έτη (ανάλογα βέβαια και προς τη γεωγραφική θέση, την έκθεση του σπιτιού σε ανέμους, τη θερμομόνωση και το προφίλ λειτουργίας θέρμανσης από τον χρήστη).
  • Σταθερότητα τιμών συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα: Επειδή τα αποθέματα βιομάζας είναι ανανεώσιμα και δεν αποτελούν παράγωγα των ορυκτών καυσίμων, η διαθεσιμότητα πρώτης ύλης βιομάζας έχει μεγάλη διασπορά και η παραγωγή βιοκαυσίμων πραγματοποιείται αποκεντρωμένα από πολλούς παραγωγούς διαφορετικών παραγωγικών μεγεθών, οι τιμές των στερεών βιοκαυσίμων και των pellets ειδικότερα δεν παρουσιάζουν τις απότομες μεταβολές και αυξήσεις που εμφανίζουν τα ορυκτά καύσιμα (κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο).

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα χρήσιμο εργαλείο γρήγορου και προσεγγιστικού υπολογισμού της ετήσιας εξοικονόμησης μίας κατοικίας από τη χρήση pellets (πηγή: www.biomassenergy.gr).

Κάντε κλικ εδώ για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή εξοικονόμησης ενέργειας απο τη χρήση Pellets