Περιβαλλοντικά ΟφέληEnvironmental Benefits - Modern Fuels

Περιβαλλοντικά Οφέλη

Τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την καύση βιοκαυσίμων pellets για οικιακή, μικροεπαγγελματική και βιομηχανική χρήση είναι πολλαπλά:

  • Προέλευση από φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά: Τα pellets προέρχονται από βιομάζα που αποτελεί ανανεώσιμη στη φύση ύλη και η ενέργειά της, γνωστή ως βιοενέργεια, αποτελεί ουσιαστικά αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε από τα φυτά κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
  • Ουδέτερος κύκλος διοξειδίου άνθρακα: Το διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα μέσω της καύσης των pellets έχει ήδη απορροφηθεί κατά τη διάρκεια ζωής της βιομάζας από την οποία προέκυψαν (διαδικασία γνωστή και ως «ουδέτερος κύκλος διοξειδίου του άνθρακα»).
  • Προστασία περιβάλλοντος: Η βιώσιμη διαχείριση των δασών και της αγροτικής γης μέσω της βιομηχανίας βιομάζας αποτρέπει την απόθεση εκατομμυρίων τόνων αγροτικών και δασικών αποβλήτων στις χωματερές, καταργεί τις παράνομες ανοικτές εστίες καύσης, περιορίζει τις πυρκαγιές και αντισταθμίζει τη χρήση ορυκτών καυσίμων που απελευθερώνουν επικίνδυνα αέρια για την ατμόσφαιρα και παράγουν όξινη βροχή.
  • Σταθερή διαθεσιμότητα: Η βιομάζα από την οποία προέρχονται τα pellets δεν επηρεάζεται από τις συνήθεις αλλαγές που παρουσιάζονται στις κλιματολογικές συνθήκες και μπορεί να παρέχει μία σταθερή και αξιόπιστη ροή ενέργειας.
  • Αξιοποίηση τέφρας: Η τέφρα που προκύπτει από την καύση των pellets σε κατάλληλες πιστοποιημένες συσκευές κλάσης 3 αποτελεί χρήσιμο εδαφοβελτιωτικό υλικό και λίπασμα για τα φυτά.
  • Ασύγκριτη υπεροχή έναντι καυσόξυλων: Τα pellets παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση κατά την καύση τους σε σχέση με τα καυσόξυλα, καθώς το ποσοστό υγρασίας που διαθέτουν και στάχτης που αφήνουν μετά την καύση είναι συγκριτικά πολύ χαμηλότερο. Επίσης η καύση των pellets κατάλληλης προέλευσης πρώτης ύλης και προδιαγραφών είναι αποδεδειγμένα σαφώς καθαρότερη και με χαμηλότερες εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων σε σχέση με την καύση ξύλων υψηλής υγρασίας, ιδίως σε ανοικτές εστίες.