ΕΔΕΜ-4ο Συνέδριο για την Ενέργεια - Modern Fuels

ΕΔΕΜ-4ο Συνέδριο για την Ενέργεια

Πράσινη Ενέργεια ως Απάντηση στην Κρίση4ο Συνέδριο της ΕΔΕΜ για την Ενέργεια, 18-19 Ιουνίου 2013, 4:00μμ-8:30μμ
(Κτήριο ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα, Αίθουσα Εκδηλώσεων, 1ος όροφος).

Η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) συνεχίζοντας τη σειρά των Συνεδρίων που διοργανώνει για την Ενέργεια κάθε δύο χρόνια από το 2007 και εξής (2009, 2011) oλοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τη διοργάνωση διήμερου συνεδρίου για την Ενέργεια ‘Πράσινη Ενέργεια ως απάντηση στην κρίση’ με δύο θεματικές :

18 Ιουνίου 2013, 16:00-20:30: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως απάντηση στην κρίση και
19 Ιουνίου 2013, 16:00-20:30: Εξοικονόμηση ενέργειας ως απάντηση στην κρίση

Η Modern Fuels συμμετείχε στις εκδηλώσεις του συνεδρίου σε δύο ενότητες:
- Ενότητα 1η: Τρίτη 18 Ιουνίου 2013.
«Περιβαλλοντικές τεχνολογίες για την παραγωγή βιοκαυσίμων:
  α. Υπάρχουσες χρήσεις αγροτικών υπολειμμάτων
  β. Άντληση ενέργειας από γεωργικά απόβλητα»

 - Ενότητα 2η: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013.
«Σχέδιο Καινοτομίας – Παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, βιοκαυσίμων με βάση τη Ρωσική εμπειρία και πρακτική:
  α. Η περίπτωση τεχνολογίας ταυτόχρονης άλεσης και ξήρανσης
  β. Η περίπτωση αξιοποίησης αποβλήτων ορνιθοτροφείων»

Εισηγητής των ομιλιών – παρουσιάσεων της MODERN FUELS ήταν ο κ. Νίκος Δαμάτης, διπλ. μηχανικός παραγωγής και διοίκησης και υπεύθυνος του τμήματος μηχανολογικού σχεδιασμού MODERN FUELS ENGINEERΙΝG.

Δείτε εδώ τις λεπτομέρειες και το πρόγραμμα του συνεδρίου.

No comments yet.

Leave a Reply