Τι είναι τα pellets;What are pellets? - Modern Fuels

Τι είναι τα pellets;

Photo: Vapo Oy

Photo: Vapo Oy

Ορισμός των Pellets

Τα PELLETS (ελληνικά: πελλέτες ή συσσωματώματα ή σύμπηκτα) αποτελούν συμπιεσμένη βιομάζα με μηχανικά μέσα σε μορφή μικρών κυλίνδρων που προορίζονται για ενεργειακή αξιοποίηση.

Τυπικές διαστάσεις των pellets που συνηθίζονται είναι από 1-3 cm σε μήκος και από 6-10 mm σε διάμετρο. Εναλλακτικά μπορούν να παραχθούν και σε μορφή μικρών συμπαγών «τούβλων» διαφόρων σχημάτων, οπότε και ονομάζονται μπρικέτες (briquettes).

Το ενεργειακό περιεχόμενο των pellets σε επίπεδο υγρασίας κάτω του 10% κυμαίνεται μεταξύ 16-19 MJ/kg ανάλογα προς το είδος της πρώτης ύλης, πράγμα που χονδρικά σημαίνει ότι 2 κιλά pellets αντιστοιχούν ενεργειακά σε 1 λίτρο πετρελαίου.

Πρώτες ύλες των pellets μπορεί να αποτελούν δασικά υπολείμματα, υποπροϊόντα ξυλουργικών εργοστασίων και πριστηρίων, κλαδοδέματα, άχυρο, υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών, ελαιοπυρηνόξυλο και ενεργειακές καλλιέργειες (π.χ. αγριαγκινάρα, μίσχανθος, καλάμι, ιτιά, κ.λ.π.). Pellets που προέρχονται από δασικά και ξυλουργικά υπολείμματα είναι γνωστά ως wood-pellets, ενώ εκείνα που προκύπτουν από αγροτικά υπολείμματα και ενεργειακές καλλιέργειες είναι γνωστά και ως agro-pellets ή agri-pellets.

Χρήσεις και Πρότυπα Ποιότητας των Pellets

Τα pellets χρησιμοποιούνται ως τυποποιημένο καύσιμο για θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες, εμπορικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες, καθώς επίσης και πρώτη ύλη σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θέρμανσης. Ανάλογα με την τελική τους χρήση και την προέλευση των πρώτων υλών, υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα και προδιαγραφές.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14961-2 που αφορά στα pellets ξύλου για μη βιομηχανική χρήση και το οποίο θα επικρατήσει σταδιακά στην Ευρώπη έναντι των εθνικών προτύπων (όπως το ÖNORM M1735 Αυστρίας και το DIN plus Γερμανίας), τα wood pellets κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: ENplus-Α1, ENplus-Α2 και EN-Β ή για συντομία Α1, Α2 και Β αντίστοιχα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην κλάση Α1 περιλαμβάνονται τα pellets ξύλου που προέρχονται από καθαρό ξύλο, χωρίς χημικά πρόσθετα, με χαμηλό περιεχόμενο τέφρας και χλωρίου. Wood pellets με σχετικά υψηλότερο ποσοστό τέφρας ή/και χλωρίου εντάσσονται στην κλάση Α2, ενώ τέλος στην κλάση Β περιλαμβάνονται wood pellets από επαναχρησιμοποιημένη ξυλεία, κατάλοιπα ή φλοιό ξύλου με ακόμη υψηλότερα ποσοστά τέφρας σε σχέση με αυτά που συγκαταλέγονται στην κλάση Α2.  Οι Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζουν της προδιαγραφές των τριών κλάσεων wood pellets κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-plus (EN 14961-2) σε αντιπαραβολή και με το γερμανικό πρότυπο DIN-plus.

Παράλληλα, υπό κατάρτιση βρίσκεται και το πρότυπο ΕΝ 14961-6 που θα αφορά στα pellets από διαφορετικές πρώτες ύλες πλην του ξύλου (agro-pellets) για µη βιοµηχανική χρήση. Εκτός από την πιστοποίηση του καυσίμου, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας από την παραλαβή της πρώτης ύλης, τη διαχείρισή της στο εργοστάσιο, τη μεταποίησή της σε pellets, την αποθήκευση ετοίμων, μέχρι και τη διανομή του ετοίμου προϊόντος στον τελικό καταναλωτή. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει το διάγραμμα πιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας pellets κατά ENplus.

Πίνακας 1: Πρότυπο Wood Pellets ENPlus 14961-2

Πίνακας 1: Πρότυπο Wood Pellets ENPlus 14961-2

Πίνακας 2: Πρότυπο Wood Pellets ENPlus 14961-2

Πίνακας 2: Πρότυπο Wood Pellets ENPlus 14961-2

Πίνακας 3: Διάγραμμα Πιστοποίησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας κατά ENPlus

Πίνακας 3: Διάγραμμα Πιστοποίησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας κατά ENPlus