2o Διεθνές Σεμινάριο Επεξεργασίας Αποβλήτων Ορνιθοτροφείων - Modern Fuels

2o Διεθνές Σεμινάριο Επεξεργασίας Αποβλήτων Ορνιθοτροφείων

Η ρωσική εταιρεία SP-Co LLC (“SPIKO”), την οποία αντιπροσωπεύει αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο η Modern Fuels, διοργάνωσε από τις 22 μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2014 ένα νέο συμβουλευτικό και μεθοδολογικό σεμινάριο σχετικά με τα προβλήματα και, ταυτόχρονα, τις ευκαιρίες διαχείρισης των αποβλήτων ορνιθοτροφείων για παραγωγή πελλετοποιημένων οργανικών λιπασμάτων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεδριακό χώρο στην ιστορική περιοχή του Izborsk, αποτέλεσε τη δεύτερη μέσα στο 2014 πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο και προσέλκυσε το ενδιαφέρον ειδικών του κλάδου βιοενέργειας και οργανικών λιπασμάτων από τη Ρωσία και διεθνώς, συγκεντρώνοντας έναν αριθμό περίπου 30 συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων και μηχανικών της Modern Fuels.

Η εταιρεία SP-Co LLC αύξησε κατακόρυφα τη ζήτηση για εφαρμογές αξιοποίησης βιομάζας αυτής της μορφής κατά τα τελευταία 2-3 έτη, πράγμα που οδήγησε στη ραγδαία ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση της τεχνολογίας αυτής. Προς το παρόν, το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής πελλετοποιημένων οργανικών λιπάσματων από πτηνοτροφικά απόβλητα διανύει το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του (θέση Liski, περιφέρειας Voronezh, Ρωσία – δυναμικότητα 6 t/h), ενώ ένα δεύτερο εργοστάσιο με παραγωγικότητα 1 t/h βρίσκεται ήδη στην αρχική του λειτουργία  στη Λιθουανία. Παράλληλα υλοποιείται η κατασκευή παραγωγικού εξοπλισμού για σύμβαση με εργοστάσιο παραγωγής πελλετοποιημένων οργανικών λιπασμάτων από πτηνοτροφικά απόβλητα στο Καζακστάν. Το πλήθος των ερωτημάτων σε αυτήν την κατεύθυνση από διαφορετικές χώρες σε παγκόσμια κλίμακα αυξάνεται σταθερά και σχετίζεται άμεσα με την αυστηροποίηση διεθνώς της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που συνοδεύεται με την επιβολή κυρώσεων σε ορνιθοτροφεία που απορρίπτουν ανεπεξέργαστα τα επιβλαβή για το περιβάλλον απόβλητα της παραγωγικής τους διαδικασίας. Η τεχνολογία ξήρανσης και πελλετοποίησης αυτών των δύσκολων βιο-υλικών που έχει εισαχθεί στο προσκήνιο από την εταιρεία SP-Co LLC επιτρέπει όχι μόνο τη μετατροπή των αποβλήτων της πτηνοτροφίας σε έσοδο, με την ταυτόχρονη απαλλαγή των ορνιθοτροφείων από ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα δίπλα στην πόρτα τους, αλλά επιπρόσθετα συμβάλλει στην αποκατάσταση της γονιμότητας των εδαφών, χάρη στην σταδιακή αντικατάσταση των μεταλλικών λιπασμάτων από τα οργανικά. Αυτή η τρισυπόστατη αποστολή εξετάσθηκε διεξοδικά από τους ειδικούς.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου σεμιναρίου, διευθυντές και στελέχη πτηνοτροφείων και μηχανικοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα επεξεργασίας βιομάζας πληροφορήθηκαν τα κύρια στάδια της διαδικασίας υλοποίησης ενός έργου αξιοποίησης αποβλήτων ορνιθοτροφείων μέσω της χρήσης των απαραίτητων πόρων (χρόνος, χρηματοδότηση, εργατικό δυναμικό, τεχνολογίες), τις πιθανές “παγίδες” ενός τέτοιου εγχειρήματος και τις πηγές βοήθειας, με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή και ολοκληρωμένη διαχείριση των έργων αυτού του είδους. Κατά τις παρουσιάσεις των ειδικών, μηχανικών και επιστημόνων με θεωρητική κατάρτιση και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία επί του αντικειμένου, παρουσιάστηκαν διεξοδικά όλες οι πτυχές της θεματολογίας αναφορικά με τις πρακτικές εφαρμογές ορθής αξιοποίησης αποβλήτων ορνιθοτροφείων και συγκεκριμένα:

 • Στοιχεία της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ρωσία, αλλά και πανευρωπαϊκά, σχετικά με τους περιορισμούς, τις προδιαγραφές και τις κυρώσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων ορνιθοτροφείων.
 • Τεχνολογίες ζύμωσης των αποβλήτων, οι οποίες επιταχύνουν τη διαδικασία προετοιμασίας των πρώτων υλών πριν την ξήρανση και επηρεάζουν θετικά τις ιδιότητες των παραγόμενων λιπασμάτων.
 • Τεχνολογίες ξήρανσης και πελλετοποίησης κατάλληλα προετοιμασμένης κοπριάς σε εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί από την ρωσική εταιρεία SP-Co LLC και έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί με επιτυχία σε 70 σχεδόν εργοστάσια στη Ρωσία και διεθνώς μέσα σε διάστημα μίας δεκαετίας.
 • Παραδείγματα εφαρμογών (case studies) μονάδων πελλετοποιημένων βιοκαυσίμων (πέλλετ και μπρικέτας), πελλετοποιημένων οργανικών λιπασμάτων και πελλετοποιημένων ζωοτροφών.
 • Τεχνοοικονομική ανάλυση και περιγραφή μεθοδολογίας μελέτης σκοπιμότητας για επενδύσεις οργανικών λιπασμάτων από απόβλητα ορνιθοτροφείων σε κοκκώδη ή πελλετοποιημένη μορφή.
 • Ανάλυση της εγχώριας ρωσικής αγοράς, αλλά και της διεθνούς αγοράς οργανικών λιπασμάτων αυτής της μορφής, με ιδιαίτερη μνεία στον διεθνή ανταγωνισμό.
 • Οργάνωση και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας από την παραλαβή πρώτων υλών προς την αξιοποίηση-παραγωγή οργανικών λιπασμάτων και μέχρι τη διανομή σε εγχώριες και διεθνείς αγορές και σε εμπορικά δίκτυα χονδρικής και λιανικής.
 • Εξέταση της χρήσης πελλετοποιημένων επεξεργασμένων αποβλήτων ορνιθοτροφείων ως εναλλακτικό βιοκαύσιμο σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής/συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας.
 • Συνοπτική παρουσίαση από μηχανικούς της Modern Fuels της τωρινής ελληνικής εμπειρίας επεξεργασίας αποβλήτων ορνιθοτροφείων, με έμφαση στις ισχύουσες πρακτικές, τα υφιστάμενα εμπορικά προϊόντα της ελληνικής αγοράς και τα μεγάλα περιθώρια που υπάρχουν για την αξιοποίηση των συγκεκριμένων αποβλήτων με σύγχρονες, αποτελεσματικές, φιλικές προς το περιβάλλον και, κυρίως, κατά πολύ συντομότερες παραγωγικές διαδικασίες.
 • Συμπεράσματα του σεμιναρίου σχετικά με την υπεροχή της προωθούμενης τεχνολογικής πρότασης της SPIKO (ξήρανση-πελλετοποίηση) σε συνεργασία με την τεχνολογία ταχείας ζύμωσης σε κατάλληλους θαλάμους ελεγχόμενων συνθηκών:
  - Οι προτεινόμενες τεχνολογίες εξασφαλίζουν ταχύτατους κύκλους διαχείρισης και παραγωγής στεγνού οργανικού λιπάσματος (υγρασίας μόλις 8-10%) σε κοκκώδη ή πελλετοποιημένη μορφή μέσα σε διάστημα μόλις 10 ημερών, έναντι τετραπλάσιου ή πενταπλάσιου χρόνου που απαιτείται κατά τις ισχύουσες συμβατικές τεχνολογίες παραγωγής οργανικών λιπασμάτων σαφώς μεγαλύτερης περιεχόμενης υγρασίας.
  - Η πελλετοποιημένη-συμπιεσμένη μορφή  αναβαθμίζει την εμπορευσιμότητα των οργανικών λιπασμάτων, καθώς μειώνονται οι μεταφορικές δαπάνες ανά μονάδα όγκου. Επίσης γίνεται ευκολότερη, ελεγχόμενη και στοχευμένη η διασπορά των λιπασμάτων στους αγρούς μέσω της χρήσης μηχανικών μεθόδων και γεωργικών μηχανημάτων (π.χ. σποροδιανομείς, λιπασματοδιανομείς).

Μέσα στο πλαίσιο του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τους συμμετέχοντες στο εργοστάσιο ξήρανσης-πελλετοποίησης οργανικών υλικών της SPIKO στη βιομηχανική ζώνη του Pskov. Κατά την επίσκεψη, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επισκόπηση του παραγωγικού εξοπλισμού και να παρακολουθήσουν όλα τα στάδια της διαχείρισης, ξήρανσης και πελλετοποίησης προζυμωμένων αποβλήτων ορνιθοτροφείου στην παραγωγική πλατφόρμα της SPIKO. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον εργοστασιακό χώρο, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης για τις παραμέτρους παραγωγής, έθεσαν ερωτήματα, μίλησαν απευθείας με τους τεχνικούς και μηχανικούς παραγωγής και πήραν μαζί τους δείγματα ετοίμων προϊόντων.

Η εταιρεία SPIKO προγραμματίζει επανάληψη των σεμιναρίων με νέα σειρά μέσα στο 2015, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της ραγδαίας εξάπλωσης της τεχνολογίας αξιοποίησης αποβλήτων ορνιθοτροφείων.  Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα σειρά σεμιναρίων θα είναι διαθέσιμες προσεχώς.

Δείτε παρακάτω φωτογραφικά στιγμιότυπα και videos από το σεμινάριο και την επίσκεψη στο εργοστάσιο πελλετοποίησης της SPIKO για τη δοκιμαστική παραγωγή πελλετοποιημένων οργανικών λιπασμάτων από απόβλητα ορνιθοτροφείων.

Photo Gallery:

Video Gallery:
Video 1 | Τροφοδοσία Πρώτης Ύλης-Ζυμωμένης Κοπριάς Πουλερικών
Video 2 | Ηλεκτρικός Πίνακας Χειρισμών και Ενδείξεων
Video 3 | Γενική Διάταξη και Διασύνδεση Παραγωγικού Εξοπλισμού
Video 4 | Παραλαβή Πελλετοποιημένων Οργανικών Λιπασμάτων Απευθείας από Μηχανή Συμπίεσης
Video 5 | Παραλαβή Πελλετοποιημένων Οργανικών Λιπασμάτων στην Έξοδο της Ψύξης και του Κόσκινου

 

No comments yet.

Leave a Reply