Μηχ/κός ΣχεδιασμόςEngineering - Modern Fuels

Μηχ/κός Σχεδιασμός

 Μηχανολογικός Σχεδιασμός
 Modern Fuels Engineering 

Η Modern Fuels, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία της σε έργα διαχείρισης βιομάζας και αξιοποίησης βιοενέργειας, καθώς επίσης και στην εμπειρία που έχει αποκομίσει από την ενασχόληση με την παραγωγή βιοκαυσίμων στις δικές της εγκαταστάσεις, προσφέρει υπηρεσίες μηχανολογικού σχεδιασμού (σε επίπεδο προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής), επίβλεψης εγκατάστασης ή ακόμη και εκτέλεσης κατασκευής, παράδοσης-παραλαβής και υποστήριξης έργων επεξεργασίας και αξιοποίησης βιομάζας, όπως π.χ. μονάδες παραγωγής pellets, μονάδες μπρικετοποίησης και ανθρακοποίησης κάρβουνου, εφαρμογές θέρμανσης τριτογενούς τομέα, βιομηχανικά έργα αντικατάστασης καυστήρων συμβατικών καυσίμων από καυστήρες βιομάζας, σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας από βιομάζα. Οι μορφές συνεργασίας με τον πελάτη διακρίνονται σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:

1. Εκτέλεση Προμελέτης & Προκοστολόγησης.
Αυτή είναι η απλούστερη μορφή συνεργασίας και περιλαμβάνει την εκπόνηση μίας αρχικής και προσεγγιστικής προμελέτης της μονάδας από άποψη απαιτήσεων χωροθέτησης, παραγωγικής δυναμικότητας, τεχνολογικής υποδομής, δικτύων εξυπηρέτησης. Επίσης, η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει και την αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογικών λύσεων και οικονομικών προσφορών με σκοπό την πρόταση προς τον πελάτη της βέλτιστης τεχνοοικονομικής λύσης.

2. Εκτέλεση Προμελέτης, Οριστικής Μελέτης & Μελέτης Εφαρμογής.
Η δεύτερη βαθμίδα υπηρεσιών μηχανολογικού σχεδιασμού εμπεριέχει το προηγούμενο στάδιο και επιπλέον την οριστική μηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης προς υποβολή στις αρμόδιες κατά περίπτωση αδειοδοτούσες αρχές (π.χ. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία) και τη μελέτη εφαρμογής, κατά την οποία παρέχεται μία πλήρης και αναλυτική εικόνα του έργου στον πελάτη με σχέδια λεπτομερειών και αξονομετρικά μοντέλα του εξοπλισμού και των απαιτήσεων των δικτύων εξυπηρέτησης (π.χ. ηλεκτρικά, υδραυλικά, πεπιεσμένος αέρας, ατμός, θερμό νερό, εξαερισμός, απαγωγή σκόνης-καπνού κ.λ.π.). Σύμφωνα με αυτό το πακέτο υπηρεσιών, η ευθύνη προμήθειας και τοποθέτησης του εξοπλισμού και κατασκευής των δικτύων εξυπηρέτησης βάσει της μελέτης εφαρμογής της Modern Fuels Engineering παραμένει στον πελάτη και κύριο του έργου.

3. Παράδοση Έργου “Με το κλειδί στο χέρι”.
Σε αυτήν την περίπτωση οι πελάτες επιλέγουν την πλήρη σειρά των μηχανολογικών υπηρεσιών, δηλ. προμελέτη-προκοστολόγηση, αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών, πρόταση καταλληλότερης λύσης, εκπόνηση οριστικής μελέτης προς αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, εκπόνηση μελέτης εφαρμογής εγκατάστασης εξοπλισμού και δικτύων εξυπηρέτησης, προμήθεια εξοπλισμού από τα συνεργαζόμενα εργοστάσια της Modern Fuels, επίβλεψη εγκατάστασης, εκτέλεση δοκιμών, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού του πελάτη και παράδοση υλικού τεκμηρίωσης και σχεδίων “ως κατασκευάσθη”. Η παραλλαγή αυτή είναι βέβαια η ακριβότερη, αλλά εγγυάται ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, προστατεύοντας τον πελάτη από πιθανές αστοχίες, καθυστερήσεις και υπερβάσεις προϋπολογισμού που μεταφράζονται σε κόστος πολλαπλάσιο της αντίστοιχης αμοιβής μηχανολογικού σχεδιασμού.

Οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις συνεργασίας και αν επιθυμείτε, η ομάδα μηχανικών Modern Fuels Engineering θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει.

Απλά κάντε κλικ εδώ για να στείλετε το αίτημά σας, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα πλήρη στοιχεία σας και περιγράφοντας το είδος και τη δυναμικότητα της μονάδας που επιθυμείτε να υλοποιήσετε.