ΤεχνογνωσίαKnow-How - Modern Fuels

Τεχνογνωσία

Η MODERN FUELS έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα ήδη από τη δεκαετία του 1980 πάνω στον τομέα επεξεργασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης βιομάζας σε βιομηχανικές εφαρμογές.  Μέσα από την ενασχόλησή της με τα έργα βιομάζας η MODERN FUELS έχει αποκτήσει μία αξιόλογη εμπειρία και τεχνογνωσία, την οποία είναι σε θέση να αξιοποιήσει σήμερα στην ιδιόκτητη παραγωγική της μονάδα, αλλά και να μεταφέρει αποτελεσματικά στους πελάτες της.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα έργων με τα οποία έχει ασχοληθεί κατά το παρελθόν η εταιρεία συνοψίζονται παρακάτω:

Δεκαετία 1980:

 • Αντικατάσταση καυστήρων μαζούτ και αντίστοιχων λεβήτων ατμού με συστήματα καυστήρα-λέβητα βιομάζας σε πριστήρια ξυλείας με μεγαλύτερο εκείνο της ένωσης Δασικών Συνεταιρισμών Δυτικής Θεσσαλίας για ξήρανση και άτμιση ξύλου.
 • Σχεδιασμός συστήματος αξιοποίησης βιομάζας (από φλοιούς φουντουκιών και αμυγδάλων) για ξήρανση καρπών πριν την αποθήκευσή τους στις εγκαταστάσεις Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Δράμας και Πιερίας.
 • Αξιοποίηση βιομάζας για ξήρανση και άτμιση ξύλων σε πριστήρια κορμών, ξυλουργικά εργοστάσια και παρκετοβιομηχανίες.
 • Σχεδιασμός για λογαριασμό της πολωνικής εταιρείας POLIMEX-CEKOP λυόμενων κλιβάνων παραγωγής ξυλοκάρβουνου που διαδόθηκαν σε όλη την περιοχή των πολωνικών δασών.

Δεκαετία 1990:

 • Κατασκευή πειραματικής εγκατάστασης παραγωγής καυσίμου αερίου με τη μέθοδο της ρευστοποιημένης κλίνης σε συνεργασία με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Επίβλεψη εφαρμογής προγραμμάτων παραγωγής θέρμανσης βιομηχανικής χρήσης ξήρανσης σε εκκοκκιστήρια βάμβακος στην περιοχή Δαύλειας και εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (CHP) μέσω συνεργασίας με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
 • Ανάπτυξη και παρακολούθηση πειραματικού αγρού καλλιέργειας μίσχανθου στην περιοχή Σπερχειάδας Φθιώτιδας μέσα στο πλαίσιο πειραματικού προγράμματος αξιοποίησης του τελικού προϊόντος για παραγωγή στερεού βιοκαυσίμου και δομικού υλικού ξηρής δόμησης σε συνεργασία με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή Γεωπονίας κύριο Νίκο Δαναλάτο.

Δεκαετία 2000:

 • Κατασκευή ιδιόκτητου εργοστασίου παραγωγής συσσωματωμάτων (pellets) από δασικά-ξυλουργικά υπολείμματα (wood pellets) και αγροτικά υπολείμματα (agro-pellets), καθώς και παραγωγής συμπιεσμένης μπρικέτας για ανθρακοποίηση.
 • Συνεργασία με εργοστάσια του εξωτερικού για εισαγωγή και εγκατάσταση μικρομεσαίων και μεγαλύτερων μονάδων αξιοποίησης βιομάζας για παραγωγή pellets (δυναμικότητας από 0,5 έως 4 ton / hour).
 • Μηχανολογικός σχεδιασμός για εγκατάσταση σταθμών αξιοποίησης βιομάζας για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θέρμανσης μέσω αεριοποίησης και εφαρμογή σε πλήθος εγκαταστάσεων, όπως μεγάλα θερμοκήπια, ξηραντήρια, ατμολέβητες, ασβεστοκαμίνους κ.λ.π.
 • Συνεργασία με την καναδική εταιρεία JF Bioenergy Inc. πάνω στη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα για φορητές μονάδες αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων για παραγωγή κάβουνου, βιοελαίου και βιοαερίου, καθώς και σε εφαρμογές συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θέρμανσης.


Συνεργασία με JF BioEnergy Inc., Καναδάς:

Μεταφορά Τεχνογνωσίας για Φορητή Μονάδα Αξιοποίησης Οργανικών Αποβλήτων

Συνεργασία με Polimex Cekop, Πολωνία:
Σχεδιασμός Φορητού Κλιβάνου Ανθρακοποίησης